Ενδόμυχα, σε κάθε άτομο υποβόσκει πάντα η ανάγκη να ανακαλύψει και να ερμηνεύσει τον εαυτό του και την ιδιοσυγκρασία του. Η αυτογνωσία, κατά γενική ομολογία, μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει σε όλους μας.
Ασφαλώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδύνατον να κατηγοριοποιηθούν οι άνθρωποι τόσο απλά σε κουτάκια ή στενά πλαίσια, κανένα τεστ προσωπικότητας, δεν αποτελεί πανάκεια, όσο αξιόπιστο κι αν είναι.

Μπορεί όμως να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα κάποιες συμπεριφορές και πτυχές τόσο του εαυτού μας όσο και των ατόμων γύρω μας, να επισημάνει τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία μας σε συγκεκριμένους τομείς και να αποτελέσει το έναυσμα για αυτοβελτίωση και καλύτερη εκμετάλλευση του δυναμικού μας.

Στη σημερινή εποχή και ειδικά στην Ελλάδα της κρίσης, όπου όλοι αισθανόμαστε περισσότερο ή λιγότερο εγκλωβισμένοι σε μια βαλτωμένη κατάσταση που φαίνεται να μην έχει τελειωμό, η σταθερή προσήλωση στην προσωπική μας επαγγελματική εξέλιξη, παρά τις αντιξοότητες, είναι επιβεβλημένη για την εσωτερική κινητοποίηση του εαυτού μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το τεστ προσωπικότητας ΜΒΤΙ (Myers – Briggs Type Indicator), ως εργαλείο, μπορεί να λειτουργήσει θετικά ως προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος του δεν είναι να καθορίσει ποια είναι η κατάλληλη καριέρα για σένα ή τι δουλειά πρέπει να κάνεις, θα σε βοηθήσει όμως να αντιληφθείς καλύτερα ορισμένα στοιχεία της προσωπικότητας σου ώστε να τα αξιοποιήσεις προς όφελος σου.

Είναι ένας χρήσιμος οδηγός για εσωτερική παρακίνηση και περαιτέρω εξερεύνηση, που αν τον εκμεταλλευτείς κατάλληλα μπορεί να σε ξεμπλοκάρει σε θέματα στόχων και λήψης αποφάσεων και κατ’ επέκταση να σου ανοίξει νέες προοπτικές για την επαγγελματική σου (και όχι μόνο) ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, τo τεστ ΜΒΤΙ είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ψυχογραφικά τεστ προσωπικότητας και αναπτύσσει μέσα από ένα δομημένο ερωτηματολόγιο 16 διαφορετικούς τύπους προσωπικοτήτων, δίνοντας έμφαση – βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων – στις προτιμήσεις-αξίες-ικανότητες-ανάγκες τους, στα στοιχεία που τις παρακινούν σε δράση, στον τρόπο που σχετίζονται και επικοινωνούν με το κοινωνικό σύνολο και την οπτική με την οποία αντιλαμβάνονται τον κόσμο.

Ουσιαστικά, περιγράφει τη στάση (attitude) κάθε ατόμου ως προς τoυς ακόλουθους τομείς:

Εσωστρέφεια (I – Introversion) / Εξωστρέφεια (E – Extraversion)
Διαίσθηση (N – Intuition) / Αίσθηση (S – Sensing)
Σκέψη (T – Thinking) / Συναίσθημα (F – Feeling)
Λογική (J – Judging) / Αντίληψη (P – Perceiving)

Σχεδιάστηκε από την Katharine Cook Briggs και την κόρη της Isabel Myers Briggs τη δεκαετία του 1920 και βασίζεται στη “Θεωρία των Ψυχολογικών Τύπων” του Carl Jung, η οποία υποστηρίζει ότι τα άτομα αντιλαμβάνονται το εξωτερικό περιβάλλον μέσα από τέσσερεις θεμελιώδεις ψυχολογικές λειτουργίες – αίσθηση, διαίσθηση, συναίσθημα, σκέψη. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες είναι περισσότερο ή λιγότερο κυρίαρχες σε κάθε άτομο και εκφράζονται διαφορετικά ανάλογα με το βαθμό εξωστρέφειας και εσωστρέφειας του.

Μέσα από τη θεωρία των “Δεικτών Προσωπικότητας” και το συγκεκριμένο τεστ, οι Katharine Cook Briggs και Isabel Myers Briggs είχαν ως στόχο να κάνουν τα ευρήματα των 16 ξεχωριστών προφίλ-προσωπικοτήτων  προσβάσιμα σε όλους τους ανθρώπους.

Xρησιμοποιείται ευρέως από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, αλλά και από μεγάλες εταιρίες κυρίως στο εξωτερικό κατά τη διαδικασία πρόσληψης υποψηφίων.

Κυκλοφορούν διάφορες παραλλαγές του τεστ MBTI ως προς το ερωτηματολόγιο, ωστόσο η τυπολογία των 16 προσωπικοτήτων παραμένει σταθερή.

Μπορείς να κάνεις δωρεάν το τεστ ΜΒΤΙ (Myers – Briggs Type Indicator) και να ανακαλύψεις το δικό σου τύπο εδώ:

Ελληνική έκδοση

www.16personalities.com/el/δωρεάν-τεστ-προσωπικότητας

Αγγλική έκδοση

www.quistic.com/personality-type/test

www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp

Leave a Reply

Your email address will not be published.