Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

© Arthur Sarnoff

 

© Street-Life.gr

 

*ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΑΓΑΠΗ*

 

© Unskilled Worker

 

«Και μια γυναίκα που κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά της είπε, Μίλησε μας για τα Παιδιά.

Κι εκείνος είπε:

Τα παιδιά σας δεν είναι παιδιά σας. Είναι οι γιοι και οι κόρες της λαχτάρας της Ζωής για τη ζωή.

Έρχονται στη ζωή με τη βοήθεια σας, αλλά όχι από εσάς, και μ’ όλο που είναι μαζί σας, δεν ανήκουν σε σας.

 Μπορείτε να τους δώσετε την αγάπη σας, όχι όμως και τις ιδέες σας. Γιατί αυτά έχουν τις δικές τους ιδέες.

Μπορείτε να στεγάσετε το σώμα τους, όχι όμως και την ψυχή τους. Γιατί η ψυχή τους κατοικεί στο σπίτι του αύριο, που εσείς δεν μπορείτε να επισκεφτείτε, ούτε στα όνειρα σας.

Μπορείτε να προσπαθήσετε να τους μοιάσετε, αλλά μη γυρεύετε να κάνετε αυτά να σας μοιάσουν.

 

© Pino Daeni

Γιατί η ζωή δεν πηγαίνει προς τα πίσω και δε σταματά στο χθες.

Εσείς είστε τα τόξα απ’ όπου τα παιδιά σας σα ζωντανά βέλη θα τιναχτούν μπροστά.

Ο τοξότης βλέπει το σημάδι, πάνω στο μονοπάτι του άπειρου, και σας λυγίζει με τη δύναμή του ώστε τα βέλη του να τιναχτούν γοργά και μακριά.

© Thomas Saliot

Το λύγισμα σας στο χέρι του τοξότη ας είναι για σας χαρά·

Γιατί όπως αυτός αγαπά τα βέλη που πετούν, έτσι αγαπά και τα τόξα που είναι σταθερά.»

 

(Απόσπασμα από το βιβλίο του Χαλίλ Γκιμπράν “Ο Προφήτης / Ο Κήπος του Προφήτη” – μετάφραση Ευάγγελος Γράψας, εκδόσεις Μπουκουμάνης)

 

© Henri Matisse

 

*Υστερόγραφο

“The Sweetest Gift” – Sade

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.